Identiteedist, juurtest ja kultuurist. Kus on eestluse piirid?

Kui kultuur, keel ja kombed jäävad kinnisesse mulli, muutuvad nad ajalooks. Nii muutub lõpuks ka Eesti identiteet ajalooks, kirjutab kahe sünnijärgse topeltkodakondse lapse ema, hargmaine eestlane, Eesti kultuuri hoidja ja tarbija Belgias Airis Meier. Ta leiab, et tagasiränne ei peaks olema ainus asi, mida Eesti riik hargmaistelt eestlastelt ootama peaks.

Airis-Meier: identiteedist kultuurist ja juurtest. Kus on eestluse piirid?