Katuseraha külvamine jõudis absurdini.

Absurdsuseni ja miljonitesse kerkinud regionaalseteks toetusteks ehk nn katuserahaks ettenähtud summa tuleks suunata hoopis kaasavasse eelarvesse.

https://tartu.postimees.ee/6478737/airis-meier-katuseraha-kulvamine-joudis-absurdini