Kes sind esindab?

Rahva esindajate kogu peaks olema läbilõige ühiskonnast. Seal peaks olema naisi ja mehi, ettevõtjaid ja akadeemikuid, arste ja õpetajaid.

Aga millised peaksid olema nende isikuomadused ja kombed? Kas kah läbilõige ühiskonnast ehk siis vihkajad ja sõimajad, kriiskavad ja vulgaarselt väljenduvad? Peale veel vargaid ja valetajaid.

Airis Meier: Kes sind esindab?