Kodanik võib elada üks päev korraga. Valitsejad ei tohi.

Minu arvates toimub elanikkonna sunniviisiline õnnelikuks ja terveks tegemine valituse poolt heakskiidetud meetodite abil. See on vale!

https://arvamus.postimees.ee/4497207/airis-meier-kodanik-voib-elada-uks-paev-korraga-valitsejad-ei-tohi